Wat zijn de belangrijkste religies in Marokko?

De Marokkaanse staatsgodsdienst is de soennitische islam. Zo’n 98 procent van de bevolking is moslim. De koning van Marokko zou tot de familie van de profeet Mohammed behoren. Hij ziet zichzelf dan ook als religieus leider.

Hoewel de islamitische doctrine geen heiligen kent, treft men in Marokko een diep in het volksgeloof gewortelde verering van vroegere moslims aan.

Het christendom, met name het rooms-katholicisme, is in Marokko bijna uitsluitend voorbehouden aan buitenlanders, vaak Spanjaarden en Fransen. Er leven nauwelijks nog Joden in Marokko.

Wat zijn belangrijke tradities in Marokko?

Marokkanen vinden zelf dat zij meer bij Europa dan bij Afrika horen. Toch valt de Marokkaanse cultuur ook sterk samen met die van de Berbers in het zuiden en oosten en de Arabische invloeden uit het Midden-Oosten.

Marokko is door deze combinatie van culturen een zowel een westers materialistische als een conservatief islamitische samenleving, waarin de verschillen tussen stad en platteland groot zijn.

Op het platteland zijn tradities als vrijgevigheid en respect voor ouderen nog veel sterker geworteld dan in de steden. Op het platteland kun je bijvoorbeeld zomaar worden uitgenodigd voor een diner bij iemand thuis. Hoe arm ook, het gezin zal voor je koken en je het naar de zin maken. Een dergelijk aanbod afslaan is erg onbeleefd.

Veel Marokkanen gaan nog gekleed in traditionele gewaden zoals jellabas (mannen) en sluiers (vrouwen). Ook hierbij is er weer een sterk verschil tussen stad en platteland. In de steden volgen jongeren vaak meer de Europese mode.

Je moet echter naar toeristische badplaatsen als Agadir om blote armen en benen te zien.

Met welke gewoonten en gebruiken dien je rekening te houden?

Vrouwen hebben in Marokko een vrij achtergestelde positie. Mannen bepalen het dagritme, werken en gaan uit. Vrouwen worden geacht zich bedekt te kleden en vooral in en om het huis te zijn. Alcohol dienen vrouwen ook niet te drinken, vinden veel Marokkaanse mannen.

Geef hier als westerse vrouw niet aan toe, maar bereid je, vooral op het platteland, wel voor op wat veroordelende blikken als je open en bloot met een biertje in je hand in de zon zit.

In de badplaatsen is dit anders. Daar zijn mensen progressiever en gewend vrouwen te zien drinken. Ga ook daar echter bijvoorbeeld liever niet pontificaal topless op het strand liggen.

Wat voor taal wordt er gesproken in Marokko?

De officiële taal van Marokko is het Arabisch. Het klassiek Arabische schrift wordt van rechts naar links geschreven. Men schrijft alleen in medeklinkers en lange klinkers. Het is de taal van het hoger onderwijs.

De gesproken taal wijkt in Marokko sterk af van het standaard Arabisch. Het Marokkaanse Arabisch, dat door bijna tweederde van de bevolking wordt gesproken wordt, is vaak een mengeling van Arabisch, Frans, Spaans en Berbertalen.

Ongeveer een derde van de Marokkaanse bevolking spreekt nog altijd het aan het Oudegyptische verwante Berbers. Frans heeft als tweede taal een belangrijke plaats behouden in het openbare leven. In het noorden van Marokko wordt ook veel Spaans gesproken.

Spreekt iedereen goed Engels in Marokko?

Niet iedereen in Marokko spreekt goed Engels. Toch kun je je er met die taal prima redden. Met Frans kom je echter verder. Zij het niet in het noorden. Daar spreken de mensen Spaans als tweede taal. De taalgrens is vrij strikt in Marokko en ligt tussen Tanger en Rabat.

 

Bron: afrika.nl

 

Lees ook: